¡Reparar electrodomèstics és més ECONÒMIC i ECOLÒGIC!

SEMPRE VAL LA PENA REPARAR nostre ELECTRODOMÈSTIC, tret que el tècnic especialista ens digui el contrari.

Abans de arraconar i rebutjar-lo optar per contactar amb NOSALTRES, som especialistes i Servei Tècnic en la reparació D’ELECTRODOMÈSTICS.