Manual vs. elèctric: quin és el millor Raspall de Dents?

 
Què em convé més, un raspall dental manual o un d’elèctric? Segurament t’ho has preguntat alguna vegada.
 
El doctor Joan Carles Llodra Calvo, secretari del Consell General de Dentistes d’Espanya, va contestar ferma.
 
Encara que amb tots dos tipus de producte es pot fer un raspallat dental eficaç seguint certes recomanacions bàsiques, “determinats raspalls elèctrics són millors que els raspalls manuals”.
 
El principal avantatge de certs raspalls elèctrics és que poden reduir més la placa bacteriana, que és la responsable de la producció de càries i gingivitis.
 
D’altra banda, segons ha apuntat l’expert, quan s’utilitza un raspall elèctric el risc d’abrasió de la dent és menor, perquè aquests aparells tenen un mecanisme de control de la pressió que els fa menys proclius a erosionar la superfície de les dents.
 
Un mal raspallat manual, que exerceix massa pressió sobre la dent, pot llimar l’esmalt dental.
 
D’altra banda, el doctor Llodra Calvo destaca una conseqüència indirecta positiva de l’ús dels raspalls elèctrics: “S’ha comprovat que les persones que fan servir raspalls elèctrics solen estar entre un 20 i un 40% més de temps raspallant les dents”.
 
Aquest major temps de raspallat pot estar relacionat amb certs factors, com que la gent es cansi menys o estigui més motivada per a la higiene bucal.
 
A més, apunta l’expert, alguns raspalls elèctrics d’última generació inclouen un senyal acústic que garanteix com a mínim un raspallat de dos minuts de durada, com recomanen les organitzacions de salut internacionals.
 
Així que en termes generals, “tots aquests factors, sumats, fan que al final una eliminació mecànica de tota la placa bacteriana sigui més fàcil i millor realitzada amb un instrument electrònic”, va resumir Llodra Calvo.